Anasayfa » Kurumsal » Hakkımızda

Hakkımızda


KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN BİLİNÇLİ, ÖRGÜTLÜ, DUYARLI BİR GELECEK…

 

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Mart 2003’te, ortak paydaları kültür bilincinin geliştirilmesi olan, başta akademisyen, işadamı, sanatçı, arkeolog, mimar ve sanat tarihçisi olmak üzere farklı meslek gruplarından 148 kişi tarafından kuruldu.


Amacımız, yaşadığımız coğrafyadaki kültür çeşitliliğini ortak insanlık mirası olarak algılamak, benimsemek, sahiplenmek, paylaşmak ve bunların gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı biçimde aktarılması için çalışmalar gerçekleştirerek, toplumsal duyarlılık oluşturmak ve kültür bilincini geliştirmektir.


Her türlü kültür mirasına gerçekten sahip çıkan, kültürel zenginliklerini, değerlerini içinde yeşerdiği doğa ile birlikte algılayan, koruyan, geliştiren bir bilince ulaşmış bir toplum olmayı amaçlıyoruz.


Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı bu amaçlara ulaşmak için üç ana alanda çalışmalarını ve projelerini yürütmektedir;
 

1) Kültür Karıncaları
2) Kültür Akademisi
3) Kültürel Miras

 

Bu amaçlara ulaşmak için kuruluşundan bu yana önemli projeler gerçekleştiren Vakfımız, bu projelerde bir sivil toplum kuruluşu olarak sosyal sorumluluğu ve en geniş kitleye ulaşmayı her zaman öncelik olarak ele aldı. Bir yandan da, kültürün toplumun her kesimi için anlam ve değer taşıyabilmesi için, kültür ve kültürel mirasın doğru değerlendirilmesi ile yaratılabilecek ekonomiye de önem verdi.


Kültürel mirasın korunmasında eğitimin rolünü önemseyen Vakfımızın, ileride kültürel mirasın gerçek sahipleri olacak çocuk ve gençlere yönelik projelerinden en önemlisi olan Kültür Karıncaları Projesi, 2009 yılında Avrupa Birliği – Europa Nostra Kültürel Miras Ödülü’ne layık görülmüştür. Bu projede şimdiye kadar resmi izinlerle, başlarında öğretmenleri olmadan 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden yaklaşık 7500 öğrenci çok özel bir eğitim yaklaşımıyla (15 kişilik gruplara biri rehber, en az 6 görevli) bir tam gün boyunca yaşadıkları kentin en önemli yerlerinde gezdirilmiş, içinde bulundukları kentle tanıştırılmış, kültürel mirasa nasıl sahip çıkılacağı konusunda bilgi sahibi kılınmıştır. Bu projede üniversite öğrencilerinden ve özel sektör çalışanlarından bine yakın gönüllü görev almış, onlar da bir yandan öğretirken diğer yandan öğrenmişlerdir.


Kültür Akademisi çalışmaları kapsamında arkeoloji, tarih, sanat tarihi, mimarlık tarihi alanlarında düzenlenen seminerler ve konferanslar aracılığıyla, bu konulara ilgi gösteren her yaş ve kesimden insan için yeni ufuklar açıyoruz. 1996 yılında FEST Travel bünyesinde başlayan ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'nın kurulmasıyla birlikte 2002 yılında kuruluşumuza devredilen Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri, geride kalan yaklaşık yirmi yılda yüzlerce katılımcısına Türkiye ve dünya tarihinden seçme dönemler; kültür varlıkları ve kültürel mirasın tanıtılması ve korunmasıyla ilgili çalışmalar; arkeoloji, edebiyat, kültür turizmi, dinler tarihi, iktisadi tarih, klasik ve çağdaş sanat, gastronomi ve müzik kültürü gibi çok çeşitli alan ve disiplinlerden ilgi çekici konular hakkında eşsiz bilgiler sundu. Vakfımız çatısı altında bir geleneğe dönüşen Tarih, Arkeoloji ve Sanat Seminerleri, bundan böyle de seçkin eğitmenlerin anlatım ve sunumları eşliğinde, çok çeşitli konular etrafında, merak eden ve öğrenmek isteyen takipçileriyle buluşmaya devam edecek.


Kültürel Miras başlığı altındaysa, kültür varlıklarımızın korunması ve yaşatılması amacıyla arkeoloji, sanat tarihi, yerel tarih ve turizm alanlarında çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Bu alanda, Avrupa Birliği ve İŞKUR’un desteğiyle hayata geçirdiğimiz Ahşap Ustası Eğitim Projesi; anıt eserlerin veya sit alanlarının, nitelikli ve tarihi çevreye saygılı bilgilendirme levhaları ve giriş üniteleri olmadığı gerçeğinden hareketle gerçekleştirdiğimiz Bursa Muradiye Külliyesi Giriş Ünitesi Projesi; 2004-2012 yılları arasında sürdürdüğümüz, tüm kişi ve kurumların kültür mirasımızın korunmasına somut bir katkıda bulunması için öncü olduğumuz ve kısa zamanda 115 sütunun ayağa kaldırılmasıyla ünlü Sütunlu Cadde’nin tamamlanmasına katkıda bulunduğumuz Perge’de Bir Sütun Da Sen Dik Projesi; Anadolu’da bulunan Selçuklu yapılarının envanterini çıkarmak için gerçekleştirdiğimiz ve yeni verilerle güncellemeye devam ettiğimiz Anadolu Selçuklu Yapı Envanteri Projesi (ASYEP); kent kültürüne sahip çıkmak, farkındalığı arttırmak ve kentimiz İstanbul’un kültürel mirasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz ve özellikle Cumhuriyet dönemi sanatçılarının eserlerinin restorasyon, konsrevasyon ve çevre düzenlemesini içeren Tarihi Çevre ve Sanat Eserlerinin Temizliği Projesi, Vakfımızın geride kalan on yılı aşkın sürede hayata geçirdiği projelerden birkaçıdır.

 

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, Mütevelli Heyeti Üyeleri ve Kültür Dostlarının destekleriyle bu alanlarda yürütmekte olduğu çalışmalarına devam edecek; kültür mirasımızın ve tarihimizin hakettiği değeri görerek yaşatılmasına ve özellikle gençler tarafından sahiplenilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir.MÜTEVELLİ HEYETİ

1. Haluk Abbasoğlu 47. Ayşe Deniz 93. Hatice Günay Özdoğan
2. Hülya Akal 48. İvi Dermancı 94. Üzlifat Özgümüş
3. Nesrin Çiçek Akçıl 49. Mehmet Bünyad Dinç 95. Süheyla Yıldız Özsan
4. İlknur Akman Erk 50. Ayşe Yeşim Doğan 96. Vicdan Öztaç
5. Cemil Erol Akpulat 51. Evin Doğu 97. Hatice Canan Pak
6. Emine Filiz Akpulat 52. Fatma Rezan Elbeyli 98. Şirin Paksoy
7. Necmi Aksoy 53. Ümmühan Melda Ermiş 99. Faruk Pekin
8. Belkıs Tülin Alaçam 54. Lütfiye Eroğlu 100. Ferhat Pekin
9. Olcay Aydemir 55. Gülen Esmer 101. Annie Maria Pertan
10. Berrin Alper 56. Özkan Esmer 102. Mustafa Reşat Peştereli
11. Mehmet Alper 57. Ahmet Suat Şefik Etaner 103. Mehmet Ali Polat
12. Işık Alumur 58. Hüseyin Melih Fereli 104. Ulvi Puğ
13. M. Fahri Aral 59. İbrahim Göksungur 105. Ayşegül Safkan
14. Bülent Arkalı 60. Başak Güçlü 106. Necdet Sakaoğlu
15. Gülsevin Arkalı 61. Ahmet Serhan Güngör 107. Murat Sav
16. Sibel Asna 62. Demet Güral 108. Şenay Savut
17. Pablo Martin Assuero 63. Gülden Hacaloğlu 109. Selda Sefer
18. Ali Cihat Aşkın 64. Hazan Havlucu 110. Yaşar Selim Seval
19. Ayşe Semiha Baban 65. Sibel Horada 111. Ayla Sevand
20. Ömer Serhan Bali 66. Emine Gülüm Ilgaz 112. Gülgün Sipahioğlu
21. İsmail Hakkı Baliç 67. Nevzat İlhan 113. İsmail Haluk Sipahioğlu
22. Afife Batur 68. Zeynep İnankur 114. Fitnat Fatma Sönmez
23. Suzan Bayazıt 69. Eda Karakullukçu 115. Zekeriya Sezai Şen
24. Habibe Ayşe Bayer 70 Necmi Karul 116. Fatma Meliha Şen
25. Nurhan Bayer 71. Füsun Kavrakoğlu 117. Emine Nihal Talay
26. Banu Bilgicioğlu 72. Bilge Zeren 118. Mehmet Baha Tanman
27. Zeki Boleken 73. Tijen Kayralcı 119. Cenap Tezer
28. Sedat Bornovalı 74. Mustafa Kesim 120. Ali Demir Tiryaki
29. Ayşe Ömür Bozkurt 75. Ayşe Hale Kıratlıgil 121. Hatice Ayça Tiryaki
30. Günhan Börekçi 76. Kazım Kolcuoğlu 122. Sibil Tomarcı
31. Handan Şükran Börüteçene 77. Şengün Kolcuoğlu 123. Zehra Gülruh Toplar
32. Ayten Edibe Buğra 78. Ferhan Kopuz 124. Ali Turgay Tuna
33. Vera Bulgurlu 79. Nahide Kaya Koral 125. Mete Tunçay
34. Orhan Bursalı 80. Fatma Meral Korzay 126. Emre Hayri Turhal
35. Ahmet Yıldırım Büktel 81. Tuba Köseoğlu Okçu 127. Uşun Tükel
36. İzel Levi Coşkun 82. Ali Erim Köstepen 128. Osman Tevfik Tümay
37. Güldal Şeyda Çağlayan 83. Çiğdem Köstepen 129. Emine Gönül Türker
38. İzzet Umut Çelik 84. Ömer Kuran 130. F. Behin Gülgün Üstündağ
39. Gülbahar Baran Çelik 85. İbrahim Ömer Madra 131. Deniz Yalav
40. Şadiye Çetintaş 86. Tulya Madra 132. Neslihan Yalav
41. Ahmet Vefa Çobanoğlu 87. Füsun Minkari 133. Emine Nurcan Yalman
42. Kürşad Demirci 88. Selçuk Mülayim 134. Hayri Fehmi Yılmaz
43. Fatma Şen Demirer 89. Nuran Nar 135. Okan Yunusoğlu
44. Işık Demiröz 90. Hatice Hülya Birol Odabaşı
45. İsmail Tezcan 91. Mesut Öner  

92. Erol Özdoğan  


YÖNETİM KURULU


Asil Üyeler

Hayri Fehmi Yılmaz - Başkan

Olcay Aydemir - Başkan Yardımcısı

Nahide Koral - Sayman

Bünyad Dinç

Sibel Horada

 

Yedek Üyeler

Tuba Köseoğlu Okçu

Neslihan Yalav

Edibe Buğra

Zekeriya S. Şen


Denetim Kurulu Üyeleri

İsmail Hakkı Baliç
Şeyda Çağlayan
Afife Batur


Geçmiş Dönem Yönetim Kurullarımız için Tıklayınız

Duyurular

Kültür Karıncaları Tarihi Yarımada'da

Kentin Tarihinin Katmanları Arasında...

Kültür Karıncaları Galata'da

2016-2017 eğitim yılı bahar sömestrinde Seyrantepe Ortaokulu 6. sınıf öğrencileriyle ilk durağımız Galata Kulesi oldu. Yetmiş öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize, Kadir Has Üniversitesi'nde devam ettik.

Kültür Karıncaları Seyrantepe’de

2016-2017 eğitim yılı bahar sömestrinde Seyrantepe Ortaokulu 6. sınıf öğrencileriyle ilk durağımız 11 Şubat’ta Galata Kulesi olacak.

Pazartesi Konferansları: PATARA Likya Soyunun Başkenti

KBGV Pazartesi Konferansları: ‘Caput Gentis Lyciae’ PATARA Likya Soyunun Başkenti

KUZGUN ACAR'DAN İLHAMLA MASK TİYATROSU: PUNTA ATMAK

Türkiye'nin öncü heykeltıraşlarından Kuzgun Acar'ın 1967'de İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'na yerleştirilen Kuşlar - Soyut Kompozisyon isimli eserini...

Mütevellimiz Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu'nu kaybettik..

Başımız Sağolsun.

''Kuzgun'un Kuşları''...

Restorasyonun Ardından Yeniden İstanbulluların Huzurunda

NDS'li öğrencilerden tarihe, kültüre ve çevrey...

Neslin Değişen Sesi İlkokulu 5. sınıf öğrencileriyle birlikte yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 7 Mayıs Cumartesi sabahı Yedikule'deydik.


Bizden Haberdar Olun!Barbaros Bulvari Pinar Apt. 163/7 34349 Balmumcu / Istanbul
T: +90 212 3472425 F: +90 212 3472426
E-Posta: [email protected]